Historia Krainy św. Anny

Dzieje Krainy koncentrują się wokół Góry Chełmskiej, której dopiero w XVII w. nadano nazwę Góra św. Anny. To mityczna oś łącząca w sobie historię burzliwych ludzkich losów, międzynarodowych konfliktów, regionalnych zależności i lokalnych rodów.

Śląsk kolejno przechodził z rąk wielkomorawskich pod panowanie Czechów, niemieckie zwierzchnictwo kościelne, by w okolicach 990 r. zostać przyłączonym przez Mieszka I do państwa piastowskiego. Po śmierci Bolesława Krzywoustego, Śląsk zostaje oddzielony od ziem piastowskich, kiedy na mocy testamentu państwo podzielono na dzielnice. W kolejnych wiekach dochodzi do utworzenia księstwa opolsko-raciborskiego i powstania linii Piastów Opolskich, która zostaje zapoczątkowana przez Bolka I Opolskiego.

W XIII w. powstają pierwsze miasta. Dzięki lokacji na prawie niemieckim prawa miejskie uzyskują Strzelce Opolskie, Krapkowice, Ujazd i Leśnica. Były to głównie małe ośrodki, które utrzymywały się z uprawy zboża i hodowli zwierząt, a swoją rangą nie dorównywały miastom powstającym w tym samym czasie na Dolnym Śląsku. Kluczową rolę w rozwoju społeczno-kulturalnym na Śląsku odgrywają klasztory. Powstanie opactwa cysterskiego w Jemielnicy ożywia gospodarczo region. Cystersi zakładają stawy, w których hodują karpie, zajmują się też hodowlą innych zwierząt i pszczelarstwem.

Dzieje Krainy św. Anny nierozłącznie wiążą się też z zakonem franciszkanów. W 1655 r., podczas wojny polsko-szwedzkiej, wypędzeni z klasztoru w Krakowie franciszkanie trafiają na Górę św. Anny, gdzie dzięki fundacji hrabiego Melchiora Ferdynanda de Gaschin powstaje klasztor. W skutek sekularyzacji, Kulturkampfu i II wojny światowej, franciszkanie trzykrotnie opuszczali klasztor. Na stałe powrócili po przejściu linii frontu w 1945 r.

De Gaschin to jeden z wielu śląskich rodów szlacheckich, których działalność wpisała się w historię Krainy. Byli fundatorami lokalnych kościołów, właścicielami wsi i dóbr ziemskich, a także inicjatorami życia kulturalnego w regionie. Górnośląska szlachta znacząco różniła się od szlachty polskiej. Nie obowiązywała jej zasada równości szlacheckiej, same rody często wywodziły się z Czech, Moraw, Austrii i Niemiec. Do najbardziej wpływowych rodów szlacheckich Krainy Góry św. Anny należeli: Strzelowie, Schlewitzowie, Żyrowscy, Larischowie, Strachwitzowie i Gaszynowie.

XIX w. to czas wydarzeń, które na zawsze zmienią dzieje Krainy. Następuje sekularyzacja majątków kościelnych, zniesione zostaje poddaństwo chłopów, tworzy się Prowincja Śląska, a także rozwija się przemysł w regionie. W 1846 r. zostaje zbudowana górnośląska kolej żelazna, w tym samym roku do użytku oddana zostaje linia kolejowa łącząca Wrocław i Berlin z Górnym Śląskiem. Powstaje również Kanał Kłodnicki. Transport węgla i innych surowców napędza lokalną gospodarkę.
I wojna światowa toczy się poza Śląskiem, choć jego mieszkańcy biorą udział w walkach na różnych frontach. Górny Śląsk staje się natomiast miejscem politycznych podziałów w 1921 r., kiedy o przynależności państwowej tych terenów w plebiscycie decydują mieszkańcy. Teren dzisiejszej Krainy trafia w granice państwa niemieckiego, co staje się jedną z przyczyn wybuchu III Powstania Śląskiego. Walki toczą się również na Górze św. Anny.

W latach 1933-1936 następuje zmiana nazewnictwa tutejszych miejscowości. Słowiańskie nazwy zostają usunięte na rzecz całkiem nowych, niemieckojęzycznych. Symbolicznie, przez kolejne dziesięciolecia, to miejsce było areną walk pomiędzy Niemcami i Polakami. Przełomowym krokiem w relacjach polsko-niemieckich okazuje się rok 1989. Od tego czasu organizowane są pielgrzymki mniejszości narodowych i etnicznych do sanktuarium na Górze św. Anny.

CZY WIESZ, ŻE?
II wojna światowa rozpoczęła się 1.09.1939 r. od bombardowania Wielunia. To z Ligoty Dolnej o godzinie 04:02 wystartowała eskadra stukasów, która o 4.35 zbombardowała to miasto.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” mająca na celu promowanie obszaru Krainy św. Anny wśród jej mieszkańców oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym poprzez wydanie przewodnika turystycznego oraz organizowanie konferencji i wystawy w 2018 r. i 2019 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 62 208,89 zł, w tym ze środków EFRROW 39 583,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Przewidywane wyniki operacji: Wzrost świadomości oraz wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród mieszkańców Krainy św. Anny.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” mająca na celu promowanie obszaru Krainy św. Anny wśród jej mieszkańców oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym poprzez wydanie przewodnika turystycznego oraz organizowanie konferencji i wystawy w 2018 r. i 2019 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 62 208,89 zł, w tym ze środków EFRROW 39 583,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Przewidywane wyniki operacji: Wzrost świadomości oraz wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród mieszkańców Krainy św. Anny.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.